HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF - це Fresenius Medical Care

  • Знижений ризик смертності
  • Оптимізоване використання ресурсів із лінійкою продуктів CorDiax
  • Зниження загальних витрат на лікування

Переваги

Переваги терапії

Зниження ризику смертності за допомогою HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — інноваційна та все ж економічно вигідна терапія

Оптимізоване використання ресурсів із лінійкою продуктів CorDiax

HighVolumeHDF — зниження загальних витрат на лікування

Від гіпотези до фактів

Наше прагнення досягти найкращих можливих результатів для кожного пацієнта на діалізі є рушійною силою нашого підвищеного інтересу до гемодіафільтрації (ГДФ). Цей інтерес спирається на тверде переконання, що ГДФ - це найкраща терапія для кожного пацієнта.

Наше переконання у перевагах ГДФ зараз широко поширене в науковій спільноті та підкріплене доказами. За останні роки у декількох дослідженнях були підтверджені переваги ГДФ.8,9,11-15. Каталонське дослідження високооб’ємної ГДФ8 об’єднує докази переваг цього типу терапії. Переконливі наукові докази значного покращення результатів пацієнтів у поєднанні з простим та надійним використанням 5008 CorDiax є вагомими причинами для переходу на HighVolumeHDF вже зараз.

Ось чому протягом більше 30 років Fresenius Medical Care займаючись розробкою продуктів для Кардіопротективного Гемодіалізу, створила лінійку продуктів CorDiax, яка прекрасно підтримує застосування терапії HighVolumeHDF.

Історія відданості ГДФ

Від гемодіафільтрації до HighVolumeHDF

ГДФ - це технологія замісної ниркової терапії, що поєднує два принципи - дифузію та конвекцію. Конвективний процес заснований на ультрафільтрації великої кількості води з плазми крізь мембрану. Це дозволяє ефективно видаляти більшу кількість розчинених речовин за рахунок конвекції на додаток до дифузного перенесення малих молекул.

Для підтримання балансу рідини необхідно замінити додатковий об'єм ультрафільтрації, в ідеалі після діалізатора, так званою пост-дилюційною ГДФ.

Об'єм заміщення має значення при гемодіафільтрації

Дослідження

Каталонське дослідження високооб’ємної ГДФ8

Поліпшення виживання

У порівнянні з пацієнтами, яким проводили звичайний високопоточний гемодіаліз, пацієнти на високоефективній он-лайн гемодіафільтрації в режимі постділюціі мали значно нижчу загальну смертність.

Покращення самопочуття пацієнтів

Зниження витрат на лікування

Деталі дослідження8

Мета дослідження:
Порівняти вплив онлайн-гемодіафільтрації та гемодіалізу на виживання пацієнта.

Структура дослідження
Багатоцентрове, перспективне рандомізоване контрольоване дослідження, виконане Каталонським товариством нефрології.

Очікувані результати дослідження:
Основною змінною результату була смертність від усіх причин, а вторинні результати включали серцево-судинну смертність, госпіталізацію за всіма причинами, переносимість лікування та лабораторні дані.

Пацієнти:
906 хронічних пацієнтів на гемодіалізі почали або продовжували гемодіаліз (n=450) або були переведені на високоефективну пост-дилюційну онлайн гемодіафільтрацію (n=456).  

Отримати детальну інформацію про дослідження

Продукти

HighVolumeHDF - це Fresenius Medical Care

5008 CorDiax та 5008S CorDiax: HighVolumeHDF у якості стандарту

Гемодіафільтри FX CorDiax: Покращений дизайн

Каскадна технологія очищення води Online Purification Cascade (OPC): Розумне управління якістю води

Пов’язаний матеріал

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175 (Крік Г., Ронко Ц.(eds), «Внесок до нефрології» (2011); 175): 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158 (Кано Б., «Внесок до нефрології» (2007); 158): 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5 (Пенне Л. та ін., Журнал Американського товариства нефрології (201о); 5): 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25 (Дейвенпорт А., Нефрологія Діаліз Трансплантація (2010); 25): 897-901.
5 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26 (Педріні, Л. та ін., Нефрологія Діаліз Трансплантація (2011); 26): 2617-2624.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21 (Локателлі Ф. та ін., Журнал Американського товариства нефрології (2010); 21): 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20 (Бонфорте Г. та ін., Очищення крові (2002); 20): 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24 (Мадуелл Ф. та ін., Журнал Американського товариства нефрології (2013); 24): 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28 (Ок Е. та ін., Нефрологія Діаліз Трансплантація (2013); 28): 192-202.
10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26 (Педріні, Л. та ін., Нефрологія Діаліз Трансплантація (2011); 26): 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6) (Грутман М.П.та ін., Журнал Американського товариства нефрології (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11) (Кано Б. та ін., журнал «Kidney International» (2006); 69(11): 2087-93
13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2) (Мостовая І. М. та ін., Семінари з діалізу (2014); 27 (2): 119-127.
14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31 (Пітерс С.А.Е. та ін., Нефрологія Діаліз Трансплантація (2016); 31): 978-984.
15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2) (Basile C.та ін., Журнал з нефрології (2017); 30 (2): 181-186.