Мозок та неврологія

Неврологічні клінічні показання

Показання мозку

Багато важливих неврологічних захворювань супроводжуються аутоімунною патофізіологією, що ускладнює лікування за допомогою традиційних підходів. Терапевтичний аферез виявився ефективним і важливим варіантом лікування таких неврологічних захворювань, як синдром Гійєна-Барре, міастенія та інші периферичні стани. Великий інтерес викликав прогрес, досягнутий з використанням екстракорпоральних методів лікування ідіопатичного енцефаліту та групи пацієнтів, хворих на розсіяний склероз. Крім того, було розпочато нові дослідження з оцінки можливості терапевтичного аферезу для поліпшення когнітивних функцій пацієнтів із судинною деменцією.

Супутні продукти

1. Instruction for use (Інструкція з користування) (IFU) LIGASORB®, Art. Nr. F00001564, 35840318 / Mar.–May 2016
2. Dogan et al, Immunoadsorption therapy in autoimmune encephalitides (Доган та ін., Імуноадсорбційна терапія аутоімунних енцефалітидів.). Neurology 26 Feb. 2016 (Неврологія, 26 лют. 2016 р.); 3(2): 207. Отримано з http://nn.neurology.org/
3. Dorst et al, (2016) Immunoadsorption with regenerating columns in treatment of steroid-refractory relapse in multiple sclerosis and optic neuritis (Дорст та ін., (2016) Імуноадсорбція з регенеруючими колонами при лікуванні стероїдно-рефрактерного рецидиву при розсіяному склерозі та невриті зорового нерва). Multiple Sclerosis Journal (Foster City) (Журнал розсіяного склерозу (Фостер Сіті) 3: 178.
4. Schneidewind et al, Immunoadsorption (Шнайдевінд та ін, Імуноадсорбція): A new therapeutic possibility for multiple sclerosis? (Нові варіанти лікування розсіяного склерозу?) Transfusion Science Mar. 1998; 19 Suppl (Трансфузійна наука, березень 1998 р.; 19 Дод.): 59-63.
5. Karczewski et al, Agonistic autoantibodies to the α(1) -adrenergic receptor and the β(2) -adrenergic receptor in Alzheimer's and vascular dementia (Карчевські та ін., Агоністичні аутоантитіла до α (1) -адренергічного рецептора та β (2) -адренергічного рецептора при хворобі Альцгеймера та судинній деменції). Scandinavian Journal of Immunology May 2012 (Скандинавський журнал імунології, травень 2012 р.); 75(5): 524-30.
6. Hempel et al, Immunoadsorption of agonistic autoantibodies against α1-adrenergic receptors in patients with mild to moderate dementia (Гемпель та ін. Імуноадсорбція агоністичних аутоантитіл проти α1-адренергічних рецепторів у пацієнтів із легкою та помірною деменцією). Therapeutic Apheresis and Dialysis Oct. 2016 (Терапевтичний аферез та діаліз, жовт. 2016 р.); 20(5): 523-29.
7. Zinman et al, A pilot study to compare the use of the Excorim staphylococcal protein immunoadsorption system and IVIG in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (Зінман та ін., Пілотне дослідження для порівняння використання системи імуноадсорбції стафілококового білка Екзорім та IVIG при хронічній запальній демієлінізуючої полінейропатії). Transfusion and Apheresis Science Nov. 2005 (Наука про трансфузію та аферез, лист. 2005 р.); 33(3): 317-24.
8. Rech et al, Remission of demyelinating polyneuropathy with immunoadsorption, low dose corticosteroids and anti-CD20 monoclonal antibody (Рех та ін., Ремісія демієлінізуючої полінейропатії з імуноадсорбцією, низькими дозами кортикостероїдів та моноклональним антитілом анти-CD20). Therapeutic Apheresis and Dialysis June 2008 (Терапевтичний аферез та діаліз, червень 2008 р.); 12(3): 205-8.
9. Baggi et al, Effect of IgG immunoadsorption on serum cytokines in MG and LEMS patients (Баггі та ін. Вплив імуноадсорбції IgG на цитокіни в сироватці крові у пацієнтів з MG та LEMS). Journal of Neuroimmunology 15 September 2008 (Журнал нейроімунології, 15 вересня 2008 р.); 201/202: 104-10.
10. Schwartz et al, Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis (Шварц та ін., Керівні принципи використання терапевтичного аферезу в клінічній практиці, засновані на практичних доказах Комітету з підготовки доповідей Американського товариства з аферезу): The sixth special issue (Шостий спеціальний випуск). Journal of Clinical Apheresis 28 July 2013 (Журнал клінічного аферезу, 28 липня 2013 р.); 28(3): 145-284.