Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

Розчини для ТЗНТ

Мішок із розчином Ci-Ca Dialysate Plus

Розчини для очищення крові

 

  • Відповідний 5-літровий формат мішка
  • Зручний та готовий до використання
  • Розчини ТЗНТ, 100% буферні бікарбонатні або лактатні

 

 

Key Features

Буферні бікарбонатні розчини для ТЗНТ

*Залежно від регіонального затвердження продукту

Розчини ТЗНТ, що містять фосфат

Лактатні розчини

*Залежно від регіонального затвердження продукту

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

*Залежно від місцевого затвердження продукту

Ci-Ca® Dialysate Plus

Брошури

multiBic®

multiBic® – Завжди вірне рішення

Продуманий і зручний — 5-ти літровий мішок multiBic® має багато переваг

Короткий огляд multiBic®

Брошури

multiPlus

multiPlus – Розчин для ТЗНТ з фосфатом

Запобігання утворенню гіпофосфатемії

Брошури

multiLac®

multiLac® – лактатні буферні гемофільтраційні розчини

Prescribing Information

Коротка інструкція із застосування розчину multiBic®

PDF, 52.7 KB

Коротка інструкція із застосування розчину multiBic®

PDF, 52.7 KB

Коротка інструкція із застосування розчину multiBic®

PDF, 52.7 KB

Брошури

Contact us for a product brochure:

Пов’язаний матеріал

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (Аманзаде Й. та Рейллі Р.Ф. мол., Природа клінічної практичної нефрології )(2006); 2: 136 - 148
2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (Лентц Р. та ін., Аннали внутрішніх хвороб) (1978); 89: 941 - 944
3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (Гатчаліан Р. та ін., Американський журнал хвороб нирок)(2000); 36: 1262 - 1266
4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (Заззо Й. та ін., Медицина інтенсивної терапії) (1995); 21: 826 - 831
5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (Шор Р. та ін., Аннали клінічної та лабораторної науки) (2006); 36: 67 - 72
6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (Шварц А. та ін., Європейський журнал внутрішньої медицини) (2002); 13: 434 - 438