Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

Адаптований АПД

Ілюстративний елемент адаптованого АПД

Досягнення кращих результатів за тих самих початкових даних

 

  • Простота у формулюванні призначення
  • Ефективне використання існуючих ресурсів
  • Потенційно розширює тривалість ПД-терапії

 

 

Досягнення адекватних цілей

Завдання ПД — досягнення адекватних цілей

Результати дослідження свідчать про ефективність аАПД.

Адаптований АПД можливий без зайвих рідин або більш тривалого часу, з однаковою концентрацією глюкози.

Порівняння через 45 днів

Значно вищий кліренс з адаптованим АПД

Пов’язаний матеріал

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. (Фішбах М., Іссад Б., Дюбуа В., Таамма Р. Благотворний вплив на ефективність автоматизованого перитонеального діалізу циклів різного часу (короткий/довгий) та об'ємів наповнення (малий/великий): рандомізоване контрольоване дослідження.) Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2011;31(4):450-8