Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

sleep•safe harmony

Пристрій sleep•safe harmony

Настільки ж індивідуальний, як і ваші пацієнти

 • Індивідуальна програма лікування
 • Детальні інструкції на циклері
 • Легка установка

Тому що пацієнти різні

Важливі параметри для успішного ПД:

 • Age
 • Weight
 • D/P creatinine
 • Residual renal function (RRF)
 • Ultrafiltration (UF)
 • Kt/V urea

Адаптована терапія АПД (аАПД) - різні пацієнти, різні налаштування

Клінічне дослідження, в якому порівнювали аАПД із звичайним АПД, продемонструвало наступні переваги аАПД 1,2 :

sleep•safe harmony забезпечує:

 • Повну індивідуалізацію для виключно персоналізованого лікування
 • Необхідні інструкції містяться на самому циклері, або їх можна отримати за допомогою програмного забезпечення Patient OnLine

Пацієнт А - Елізабет

Пацієнт Б - Джек

Ключові особливості циклера sleep•safe harmony

Пов’язаний матеріал

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. (Фішбах М., Іссад Б., Дюбуа В., Таамма Р. Благотворний вплив на ефективність автоматизованого перитонеального діалізу циклів різного часу (короткий/довгий) та об'ємів наповнення (малий/великий): рандомізоване контрольоване дослідження.) Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US (Журнал «Perit Dial Int» 2011 р.; 31(4):450-8
2 Фішбах M. та ін., Реферат стендової доповіді на ASN 2010 у Денвері, США)