Регіональні сайти:

Увага

Інформація про медичні прістрої на цьому веб-сайті призначена виключно для медичних працівників, які знаходяться в межах Європейського Союзу.  

Натиснувши кнопку «Приймаю та підтверджую», Ви підтверджуєте, що взяли до відома цю інформацію та є медичним працівником, що знаходиться в межах Європейського Союзу. У випадку якщо Ви є медичним працівником іншої країни, то Ви підтверджуєте, що повністю усвідомлюєте, що не вся приведена на сайті продукція може бути доступна для продажу в країнах поза Європейським Союзом.

Контроль об’єму в перитонеальному діалізі

Доктор тримає фільтр

Практичний спосіб оцінити та допомогти скоригувати рідинний статус

 

  • Швидко оцініть рідинний статус і визначте тренд
  • Почніть зміни в терапії раніше
  • Без зусиль використовуйте більш широкий спектр практичних засобів регулювання об’єму

 

 

Key features

Регулювання об’єму - Три кроки для кращого регулювання об’єму

кроки для кращого контролю об’єму

Оцініть статус та тенденцію

BCM - монітор складу тіла
BCM - монітор складу тіла

Регулярно оцінюйте рідинний статус

Простий у використанні монітор складу тіла BCM - це потужне доповнення до звичайного оцінювання ваших пацієнтів, що стає стандартом у провідних центрах ПД.

Ця найсучасніша технологія допомагає вам краще управляти рідинним статусом пацієнтів, надаючи більш точну картину фактичного рідинного статусу за допомогою кількісної оцінки надмірної гідратації.

Аналізуйте тренд рідинного статусу

Монітор складу тіла BCM може ефективно використовуватись для постійного моніторингу тренду та змін рідинного статусу з плином часу. Аналіз тренду може надати важливу інформацію та рекомендації щодо вибору терапії для вас та вашого персоналу.1

Корекція вмісту рідини завдяки обізнаності2

Оптимізація виведення

Адаптований ПД сприяє як процесу УФ, так і кліренсу

Studies

Дослідження EuroBCM щодо підтримки еуволемії в ПД

Результати дослідження EuroBCM1

З 639 пацієнтів з 28 центрів у 6 країнах:

  • 40% були нормогідратованими
  • 7% були дегітратованими
  • 53% були надмірно гідратованими

Важливі фактори, які слід враховувати в рідинному статусі:

Рідинний статус є головним чином результатом збалансованості споживання та виводу рідини в динаміці
Баланс рідинного статусу

Пов’язаний матеріал

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (Ван Бізен В., Вілліамс Дж.Д., Ковік А.Ц., Фен С., Клаес К. та ін.) (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients (Рідинний статус у пацієнтів на перитонеальному діалізі): The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. (Дослідницька група Європейського моніторингу складу тіла (EuroBCM). PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148
2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. (Луо Ю., Лу К., Вудз Ф., Ванг T. Контроль об’єму у пацієнтів на перитонеальному діалізі, керуючись оцінкою біоімпедансної спектроскопії). Blood Purification (Очищення крові) 2011;31:296-302.
3 Fischbach M, Issad B, Dubois V and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. (Фішбах М., Іссад Б., Дюбуа В. та Таамма Р. Благотворний вплив на ефективність автоматизованого перитонеального діалізу циклів різного часу (короткий/довгий) та об'ємів наповнення (малий/великий): рандомізоване контрольоване дослідження.) Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2011;31(4):450-8.
4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH (Кім С., Ох Й., Кім С., Чанг В., Ан Ц., Кім С.Г., Ох К.Х.) Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study (Переваги біосумісної ПД-рідини для збереження залишкової функції нирок у пацієнтів на ПАПД: 1-річне дослідження). Nephrol Dial Transplant (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 2009;24(9):2899-90.
5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study (Хааг-Вебер M., Кремер Р., Хааке Р., Іслам М.С., Прішл Ф., Хауг У., Набут Й.Л., Деппіш Р. Рідина з низьким рівнем ПДГ (Gambrosol trio) зменшує зниження залишкової функції нирок у хворих на ПД: перспективне рандомізоване дослідження). On behalf of the DIUREST Study Group (Від імені дослідницької групи DIUREST). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 2010;25(7):2288-96.
6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group (Вілліамс Дж. Д., Топлі Н., Крейг К.Дж., Маккензі Р.К., Пішетсрідер М., Лаге Ц., Пасслік-Деетьєн Й., Випробувальна група Euro Balance). The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane (Дослідження Euro-Balance: вплив нової біосумісної перитонеальної діалізної рідини (балансу) на перитонеальну мембрану). Kidney International 2004;66(1):408-18.
7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution (Вайс Л., Стегмайр В., Мальмстен Г., Тейде М., Хадімері Н., Зігерт С.Є., Ахльмен Дж., Ларссон Р., Інгман Б., Саймонсен О., ван Хамерсвельт Х. В., Йоханссон А.Ц., Гіландер В., Майр М., Нільссон П.Н., Андерссон П.О., Де лос Ріос T. Біосумісність та переносимість чистого розчину перитонеального діалізу, захищеного бікарбонатом). Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2009;29(6):630-633.
8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. (Ріппе Б., Сімонсен О., Хаймбюргер О., Крістенссон А., Гаральдссон Б. та ін.) Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products (Тривалий клінічний вплив рідини для перитонеального діалізу з меншим вмістом продуктів деградації глюкози). Kidney International 2001;59(1):348-57.