Перейти до вмісту

Фільтр діалізної рідини DIASAFE®plus

Діалізатори DIASAFEplus

Ключовий крок до ефективної процедури діалізу

  • Виробляє ультрачистий діалізний розчин
  • Забезпечує стерильний та апірогенний розчин заміщення* 

 

 

* При послідовному використанні двох DIASAFE®plus (для терапії ONLINE) 

Key features

Бактеріальні ендотоксини
Малюнок 1: Фрагменти бактеріальних ендотоксинів потрапляють у кров і активують лейкоцити, що призводить до гострих та хронічних ускладнень у пацієнтів на гемодіалізі.

Чистота діалізного розчину

Якість та чистота діалізних розчинів викликають головне занепокоєння в сучасній нирковій замісній терапії, оскільки великі об’єми діалізної рідини контактують із кровообігом пацієнта. Розчини для діалізу можуть містити мікробні домішки, такі як ендотоксини, отримані з бактеріальних фрагментів. Фрагменти ендотоксину можуть мати молекулярну вагу значно нижче 2000Да - достатньо малі, щоб проходити як через низькопоточні так і високопоточні мембрани (мал. 1). Відомо, що ендотоксини викликають гострі побічні реакції та є причиною тривалих ускладнень у пацієнтів на гемодіалізі1,2.

Щоб уникнути ускладнень, пов’язаних з ендотоксином під час звичайного гемодіалізу, Європейські рекомендації щодо ефективних процедур гемодіалізу (EBPG)3 настійно рекомендують використовувати ультрачисту воду. Ультрачисту воду або діалізний розчин легко отримати за допомогою застосування спеціальних фільтрів для діалізного розчину - наприклад, DIASAFE®plus.

Різні рівні чистоти чистої та ульрачистої води відповідно до Європейських рекомендацій щодо ефективних процедур гемодіалізу
  Чиста вода Ультрачиста вода
Мікробні забруднення (КУО/мл) ≤ 100 < 0,1
Бактеріальні ендотоксини (МО/мл) < 0,25 < 0,03
Ендотоксини (ЛПС)
Ендотоксини (ЛПС) стимулюють вивільнення протизапальних цитокінів, реактивних видів кисню та ліпідних медіаторів з імунокомпетентних клітин.

Хронічне запалення

Ендотоксини можуть активувати клітини імунного компонента різними способами, тим самим сприяючи хронічному запаленню, яке є у всіх гемодіалізних пацієнтів4. Докази свідчать, що хронічне запалення є головним фактором ризику прогресуючого атеросклеротичного серцево-судинного захворювання (ССЗ)5.

Використання ультрачистого діалізного розчину дозволило зменшити маркери хронічного запалення у гемодіалізних пацієнтів 6, саме тому є причини думати, що ультрачистий діалізний розчин має сприятливий вплив на запальні захворювання, такі як атеросклеротичні ССЗ7.

Окислювальний стрес

Деякий вплив, пов’язаний з лікуванням, включаючи бактеріальні ендотоксини, отримуваны з діалізного розчину8,9 можуть посилити окислювальний стрес - ситуація, коли нормальний баланс між виробництвом реактивних видів кисню (ROS) та антиоксидантною активністю схиляється на користь ROS. Окислювальний стрес пов'язаний з прогресуванням недостатнього харчування, анемією та запальними захворюваннями, такими як атеросклероз, використання ультрачистої рідини для діалізу для зменшення окислювальних механізмів, викликаних діалізом, виявляється необхідним8,9.

Кінцеві продукти надлишкового глікування (AGE)

Важливість ультрачистого діалізного розчину в стандартній процедурі гемодіалізу підкреслюється висновком, що ендотоксини діють в синергії з кінцевими продуктами глікування (AGE), що посилюють запалення та окислювальний стрес10. Крім того, доведено, що використання ультрачистого діалізного розчину знижує плазмовий рівень пентозидинового з'єднання AGE11.

Лікування анемії

Ультрачиста діалізна рідина покращує споживання заліза та реакцію на еритропоетин, а це означає, що це може бути корисним при лікуванні анемії, дозволяючи зменшити дозу еритропоетину при збереженні оптимальних рівнів гемоглобіну12,13.

Technology

Fresenius Polysulfone

DIASAFE®plus - ключовий крок до ефективної процедури діалізу.

Хоча вода, яка використовується для отримання діалізного розчину, проходить декілька етапів очищення, вона все ще може не відповідати суворим вимогам щодо рівня бактеріального забруднення, встановлених регулюючими органами. Розташований у кінці шляху очищення води, фільтр DIASAFE®plus забезпечує необхідний рівень чистоти, якого можна легко досягти завдяки надійному виробництву ультрачистої діалізної рідини за стандартами ISO. DIASAFE®plus має вбудовану мембрану Fresenius Polysulfone®, яка має чудові можливості утримування ендотоксину завдяки прекрасним адсорбційним та просіювальним параметрам мембрани. Розширена площа поверхні 2,2 м² додатково збільшує адсорбційну та утримуючу здатність.

Система фіксаторів DIAFIX™
DIASAFE®plus можна підключити за три швидкі кроки. Система фіксаторів DIAFIX™ забезпечує легке та гігієнічне з'єднання.

Гігієнічна, швидка та проста установка та заміна 

Система фіксаторів DIAFIX™ забезпечує просте та гігієнічне підключення DIASAFE®plus до діалізного апарату лише за три кроки, необхідні для установки чи заміни:

  1. Відкрийте фіксатори утримувача фільтра
  2. Просуньте фільтр DIASAFE®plus у напрямні канавки
  3. Закрийте фіксатори - DIASAFE®plus готовий до використання. Так, це настільки просто! 

DIASAFE®plus в системі ONLINEplus™

  • Ультрачистий діалізний розчин, приготований за допомогою DIASAFE®plus, разом з гемодіалізаторами, що містять утримуючі ендотоксинові мембрани (Fresenius Polysulfone®, Helixone® або Helixone®plus) - основні складові для високоякісних процедур гемодіалізу
  • Система ONLINEplus™ на один крок випереджає стандарти якості конвективних способів лікування, таких як гемодіафільтрація / гемофільтрація (ГДФ/ГФ).
  • Надійне виробництво стерильного та апірогенного замісного розчину досягається подвійною фільтрацією для процедур ONLINE ГДФ/ГФ, за умови послідовного використання двох фільтрів розчину DIASAFE®plus14
  • Окрім покращення гігієни та безпеки способів конвективної терапії, опція ONLINEplus ™ також пропонує додаткові функції лікування та легшого використання

Performance data

Фільтри діалізної рідини DIASAFE®plus

 


Фільтри діалізної рідини DIASAFE®plus
Матеріал мембрани Fresenius Polysulfone®
Ефективна поверхня (м²) 2,2
Вага (г) 170
Матеріал корпусу Поліпропілен
Заповнювач Поліуретан
Ущільнювачі Силікон
Підключення до апарату Система фіксаторів DIAFIX™
Швидкість фільтрації 5 мл/хв х мм рт.ст. (3,75 л/хв бар; макс. 2 бар)
Час дії Стандартний ГД: макс. 12 тижнів або 100 процедур ONLINE ГФ/ГДФ, ONLINE праймінг/промивання: макс.12 тижнів або 100 процедур
Дезінфекція Puristeril® 340 або Puristeril®plus (пероцтова кислота)
Diasteril® (гідроксиоцтова кислота) або Citrosteril® (лимонна кислота)
Sporotal®100 (гіпохлорит натрію) макс. 11 разів

 

 

Пов’язаний матеріал
Гігієна - Fresenius Medical Care

Аспекти гігієни в діалізі

5008 та 5008S

HighVolumeHDF® настільки ж легко, як і звичайний ГД.

1 Dasgupta MK (Дасгупта МК): Biofilms and infection in dialysis patients. (Біоплівки та інфекція у хворих на діалізі). Seminars in Dialysis (семінари з діалізу) 15: 338-346, 2002.

2 Brunet P and Berland Y (Брюнет П. і Берланд Й.): Water quality and complications of haemodialysis. (Якість води та ускладнення гемодіалізу). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 15: 578-580, 2000.

3 European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1), Section IV – Dialysis fluid purity. (Європейські рекомендації з найкращої практики щодо гемодіалізу (частина 1), розділ IV - Чистота діалізного розчину). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 17 (Додаток 7): 45-62, 2002.

4 Ward DM (Уорд Д.М.): Hemodialysis water: an update on safety issues, monitoring and adverse clinical effects (Вода для гемодіалізу: оновлення з питань безпеки, моніторингу та несприятливих клінічних наслідків). ASAIO American Society for Artificial Internal Organs (Американське товариство штучних внутрішніх органів ASAIO) 50 (6): XIII-XIX, 2004.

5 Yao Q et al. (Яо К. та ін .): Inflammation as a cause of malnutrition, atherosclerotic cardiovascular disease and poor outcome in hemodialysis patients (Запалення як причина недостатнього харчування, атеросклеротичної серцево-судинної хвороби та поганого результату у пацієнтів на гемодіалізі). Hemodialysis International (Міжнародний гемодіаліз) 8: 118-129, 2004.

6 Schiffl H et al. (Шиффль Г. та ін.): Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters (Вплив ультрачистого діалізного розчину на харчовий статус та параметри запалення). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 16: 1863-1869, 2001.

7 Lonnemann G (Лоннеманн Дж.): When good water goes bad: how it happens, clinical consequences and possible solutions (Коли хороша вода перетворюється на погану: як це відбувається, клінічні наслідки та можливі рішення). Blood Purification (Очищення крові) 22: 124-129, 2004.

8. Locatelli F et al. (Локателлі Ф. та ін.): Oxidative stress in end-stage renal disease: an emerging threat to patient outcome (consensus paper) (Окислювальний стрес при кінцевій стадії ниркової хвороби: загрозливий стан пацієнта (документ згоди). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 18: 1272-1280, 2003.

9 Ward RA and McLeish KR (Уорд Р.А. та Макліш К.Р.): Oxidant stress in hemodialysis patients: what are the determining factors? (Окислювальний стрес у пацієнтів на гемодіалізі: які визначальні фактори?) Artificial Organs (Штучні органи) 27: 230-236, 2003.

10 Reznikov LL et al. (Резніков Л.Л. та ін.): Effect of advanced glycation end products on endotoxin-induced TNF-a, IL-1 and IL-8 in human peripheral blood mononuclear cells (Вплив кінцевих продуктів посиленої глікації на індуковані ендотоксином TNF-a, IL-1 та IL-8 у мононуклеарних клітинах периферичної крові людини). Clinical Nephrology (Клінічна нефрологія) 61: 324-336, 2004.

11 Izuhara Y et al.(Ізухара Ю та ін.): Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of carbonyle stress (Ультрачистий діалізат знижує плазмовий пентозидин, маркер карбонільного стресу.). American Journal of Kidney Diseases (Американський журнал хвороб нирок) 43: 1024-1029, 2004.

12 Sitter T et al. (Сіттер Т. та ін.): Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in hemodialysis patients (Індукція цитокінів, пов'язаних з діалізатом, та відповідь на рекомбінантний еритропоетин людини у пацієнтів на гемодіалізі). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 15: 1207-1211, 2000.

13 Hsu PY et al. (Гсу П.Ю. та ін.): Ultrapure dialysate improves iron utilisation and erythropoietin response in chronic haemodialysis patients – a prospective cross-over study (Ультрачистий діалізат покращує використання заліза та реакцію еритропоетину у хронічних гемодіалізних пацієнтів - перспективне перехресне дослідження). Journal of Nephrology (Журнал Нефрології) 17: 693-700, 2004.

14 Weber C et al. (Вебер Ц. та ін.): Novel online infusate-assisted dialysis system performs microbiologically safely (Інноваційна діалізна онлайн система, що підтримується інфузатом, працює безпечно з мікробіологічної точки зору). Artificial Organs (Штучні органи) 24: 323-328, 2000.