Перейти до вмісту

Педіатричний перитонеальний діаліз

Перитонеальний діаліз - дитина з

Менш інвазивна терапія для більш нормального життя

 • Допомагає під час очікування трансплантації
 • Простий у виконанні метод
 • Менш інвазивний, ніж екстракорпоральне лікування
 • Не потребує антикоагуляції
ПД у маленьких пацієнтів

Перитонеальний діаліз (ПД), як правило, є кращим способом лікування педіатричних пацієнтів під час очікування трансплантації. Він простіший у виконанні, менш інвазивний, ніж екстракорпоральне лікування та не потребує антикоагуляції. Однак найважливішим для дитини та її сім'ї є те, що ПД можна проводити вдома. ПД більш сумісний із «нормальним» способом життя та сприяє кращій психосоціальній інтеграції маленького пацієнта. Fresenius Medical Care пропонує широкий спектр терапевтичних систем, адаптованих до специфічних вимог ПД у педіатричних пацієнтів:

 • PD-Paed Plus
 • sleep•safe harmony
 • bicaVera та balance
 • BCM - монітор складу тіла
PD-Paed Plus - ПД у найменших пацієнтів

Проста у використанні та готова для застосування система 

Система PD-Paed Plus призначена для виконання ПД вручну недоношеним дітям, новонародженим та немовлятам. Це проста у використанні попередньо зібрана система для використання в медичному центрі.

Гнучка адаптація лікування
 • Ємність для об’ємів заливу до 200 мл
 • Точне балансування рідини з комбінацією бюретки введення та виведення
 • Можливість під'єднати два пакети з розчином одночасно

Засоби безпеки надають впевненості

 • Вбудований кульовий клапан у бюретці введення гарантує, що пацієнт отримує лише призначений об’єм
 • PD-Paed Plus розроблений таким чином, що об'єм рециркуляції між роз’ємом пацієнта та Y-частиною становить лише 2 мл
 • Наша запатентована PIN технологія знижує кількість ризикових кроків, пов’язаних із відключенням та повторним підключенням
 • Матеріали, що не містять DEHP, забезпечують біосумісність

Попередньо підігрітий розчин для ПД допомагає запобігти тахікардії та гіпотонії1:

PD-Paed Plus та система Barkey Warming XPT ідеально підходять для ефективного управління температурою розчину для ПД.

sleep•safe harmony – свобода вдень і безпечний діаліз вночі

Батько сидить із своїм сином на лікарняному ліжку
Логотипи Fresenius Biofine® та Nordic Ecolabel

Всі одноразові витратні матеріали sleep•safe harmony виготовлені з матеріалу без DEHP (Biofine®) та сертифіковані Nordic Ecolabelling.
 

Процедури, адаптовані для маленьких пацієнтів
sleep•safe harmony - це надійний пристрій для лікування дітей на автоматизованому ПД, зазвичай вночі та вдома. Він відрізняється гнучкістю адаптації лікування до індивідуальних потреб пацієнта:
Регульована швидкість потоку для процедур із низьким об’ємом розчину
Спеціальний дитячий одноразовий набір для малих об’ємів
Варіант виконання «Адаптованого АПД (ААПД)», змінюючи час експозиції та об'єм заповнення.
Надання батькам впевненості в лікуванні та комфорті їхньої дитини
Анімовані пояснення, інтегровані в пристрої, супроводжують процедуру лікування
Тиха гідравлічна насосна система забезпечує спокійний нічний сон
Зниження ризику зараження за допомогою автоматичного під’єднання пакету та технології PIN

bicaVera та balance — біосумісні розчини для ПД

Експерти рекомендують біосумісні багатокамерні ПД розчини із низьким вмістом продуктів деградації глюкози (ПДГ), які повинні стати стандартом лікування дітей на ПД2. Діти на діалізі з біосумісними розчинами для ПД демонструють значні темпи росту у порівнянні з дітьми на звичайних розчинах3.

Концентрація продуктів деградації глюкози (ПДГ) значно відрізняється. Розчини balance та bicaVera демонструють найнижчий рівень ПДГ порівняно з іншими біосумісними ПД розчинами 7.

Для дітей ми особливо рекомендуємо розчин bicaVera

bicaVera - це чистий бікарбонатний буферний розчин, що підтвердив свою кращу ефективність у корекції метаболічного ацидозу, ніж ПД розчини, що містять лактат 4,5. Він рекомендований до застосування в кінцевій стадії ниркової недостатності2.

Менший біль при інфузії

При застосуванні бікарбонатних буферних ПД розчинів, у порівнянні зі стандартними лактатними буферними розчинами, пацієнти рідше відчувають біль при інфузіїi4 та мають знижений капілярний рекрутмент2.

Біосумісні рідини мають важливе значення для росту

Зростання дітей на діалізі із застосуванням біологічно сумісних ПД розчинів

Діти на діалізі з біосумісними ПД розчинами ростуть краще, ніж ті, що використовують звичайні ПД розчини3.

 

Не всі біосумісні ПД розчини однакові

Концентрація ПДГ у ПД розчинах значно відрізняється

Інші ПДГ: Формальдегід, 5-HMF, 2-фуральдегід, гліоксал, метилгліоксал, глюкозон. (Графік адаптовано з Himmele та ін. PDI 20127

BCM-Монітор складу тіла – легка оптимізація лікування

Дитина росте чи страждає від надлишку рідини?

Діаграма складу тіла та артеріального тиску

Анонімні дані пацієнта з Німеччини

У дітей, особливо які перебувають на діалізі, не завжди легко розмежовувати приріст ваги через зростання або через надлишок рідини.

 Саме в цьому випадку монітор складу тіла BCM допомагає оцінити індивідуальну гідратацію та харчовий статус вашого пацієнта. Пристрій базується на біоімпедансній спектроскопії та дає чітке уявлення про рідинний статус дитини та про те, як змінювалися м’язева та жирова тканини з плином часу.

 • Точні та легко відтворювані дані9
 • Базується на типових педіатричних референтних значеннях8
 • Легкий у застосуванні та неінвазивний
 • Підходить для дітей з масою тіла ≥10 кг
 • Простий аналіз даних за допомогою інструменту управління рідиною Fluid Management Tool (FMT) на персональному комп’ютері 

Дізнайтеся більше про монітор складу тіла

Коротка інформація про призначення

Коротка інформація про призначення ПД рідини
Пов’язаний матеріал
Пристрій sleep•safe harmony

Настільки ж індивідуальний, як і ваші пацієнти.

1 Warady BA, Morgenstern BZ, Alexander SR (Вараді Б.А., Моргенштерн Б.Ц., Александер С.Р.) Peritoneal Dialysis. In (Перитонеальний Діаліз Інтернешенел): Pediatric Nephrology by Avner ED et al. (Педіатрична нефрологія Авнер Е.Д. Та ін.) Publishers Lippincott Williams & Wilkins; 5th edition; 1375-94, page 1381 (Виавництво Lippincott Williams & Wilkins; 5-те видання; 1375-94, стор. 1381).


2 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M (Шмітт Ц.П., Баккалоглу С.А., Клаус Г., Шрьодер Ц., Фішбах М.): Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group (Рішення для перитонеального діалізу у дітей: рекомендації Європейської робочої групи з дитячого діалізу.). Pediatric Nephrology  2011; 26(7):1137–47, page 1140 (Педіатрична нефрологія  2011; 26(7):1137–47, стор. 1140).


3 Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry (Різ Л., Азокар М., Борзих Д., Уотсон А.Р., Бюшер А., Едефонті А., Більге І., Ашкеназі Д., Леозаппа Г., Гонзалєс Ц., ван Хоек К., Секер Д., Зуровська А., Роннхольи К., Боутс А.Х.М., Стюарт Х., Арічета Г., Ренчін Б., Вараді Б.А. Та Шефер Ф. для реєстру Міжнародної мережі дитячого перитонеального діалізу (IPPN). Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis (Зростання дуже маленьких дітей, які перебувають на хронічному перитонеальному діалізі). Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22 (Журнал Американського товариства нефрології 2011; 22): 2303–2312, стор. 2307


4 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution (Феріані М., Кірхгесснер Й., Ла Грека Г., Пассілік-Деетьєн Й. Рандомізована тривала оцінка бікарбонатного буферного розчину ПАПД). Kidney International 1998;54(5):1731,1732.


5 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F (Хаас С., Шмітт Ц.П., Арбайтер К., Бонзель К.Е., Фішбах М., Джон У., Піпер А.К., Шауб Т.П., Пассілік-Деетьєн Й., Мельс О., Шефер Ф.): Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis (Поліпшена корекція ацидозу та відновлення мезотеліальної клітинної маси за допомогою бікарбонатного розчину з нейтральним pH розчину для діалізу серед дітей, які проходять автоматизований перитонеальний діаліз). Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632-38 (Журнал Американського товариства нефрології 2003;14:2632-38).


6 Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH (Мортьє С., Де Врізе А.С., Ван де Воорде Й., Шауб Т.П., Пассілік-Деетьєн Й., Ламейре Н.Х.). Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products (Гемодинамічний вплив розчинів перитонеального діалізу на перитонеальну мембрану щурів: роль кислотності, вибір буфера, концентрація глюкози та продукти деградації глюкози). J Am Soc Nephrol (Журнал Американського товариства нефрології) 2002;13(2):480-9. Помилка в: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22, page 486 (Журнал Американського товариства нефрології 2002;13(5):1419-22, стор. 486).


7 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid (Гіммеле Р., Дженсен Л., Фенн Д., Хо Ц., Савін Д., Діаз-Буксо Й. Новий розчин для перитонеального діалізу з нейтральним pH та низьким рівнем ПДГ). Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2012;32(4):449.


8 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges (Візкоттен С., Кноблох В., Віманн К., Вабель П., Вюль Е., Шефер Ф. Використання монітору складу тіла BCM у дітей - встановлення нових референтних діапазонів). Pediatric Nephrology (Педіатрична нефрологія) 2008; 23:1571–719.


9 Wabel, P., & U. Moissl, u. (Вабель П., У. Моіссль) (2009). Management of Fluid Balance (Управління балансом рідини). Blood Purification (Очищення крові) 2009; 27(1): 75-80.