Перейти до вмісту

Нефрологічна панель 

Екран запуску програмного забезпечення Нефрологічної панелі

Інструменти забезпечення якості в TDMS

 • Підтримує процеси контролю якості
 • Показує стан відповідних ключових показників ефективності діалізу
 • Забезпечує контекстний аналіз терапії як для пацієнта, так і для центру
 • Збільшує ефективність та продуктивність у догляді за пацієнтами та в клінічному управлінні

Короткий огляд

Система Управління Даними Лікування (TDMS)

 

Роль програмного забезпечення в процесі забезпечення якості Програмне забезпечення стало важливим фактором для контролю, автоматизації та покращення робочого процесу під час лікування або ефективного управління діалізною програмою декількох пацієнтів з різними станами. Діалізні клініки, які використовують інформаційні технології, потребують та створюють великий обсяг даних, які мають бути зібрані під час програми діалізу пацієнта. Ці зібрані дані потребують узагальнення та презентації - процес, відомий як аналіз даних.
Забезпечення якості в діалізі - від теорії до практики

Найбільш поширеними параметрами для оцінки забезпечення якості при діалізі є:

 • Призначена доза діалізу
 • Відновлення позаклітинного об’єму рідини
 • Контроль кров’яного тиску
 • Корекція ацидозу
 • Контроль гіперкаліємії
 • Контроль сироваткового кальцію, фосфору, гіперпаратиреозу
 • Корекція анемії
 • Запаси заліза
 • Аліментарний статус
 • Запальний процес
   
Ці параметри представляють цільові значення, а також особливий показник результатів лікування.
Ефективність діалізу

Нефрологи управляють ефективністю діалізної програми та результативністю своєї клініки. Необхідно приймати рішення про баланс між важливістю для здоров'я та економікою.
Таким чином, проблеми, з якими стикається нефролог та / або керівник клініки діалізу, включають:

 • Ефективність сеансу діалізу
 • Ефективність програми діалізу
 • Перехід від теорії до практики
   
Ці питання потрібно вирішувати в складних умовах.
Нефрологічна панель

Нефрологічна панель є ключовим компонентом загального процесу забезпечення якості ниркової замісної терапії та допомагає вирішити проблеми лікування хронічних захворювань.

Забезпечення якості в діалізному центрі вимагає постійного спостереження за певними показниками. У багатьох випадках необхідні втручання для покращення результатів. Робота над покращенням якості - це безперервний процес:

 • Визначення цільового значення для певного показника
 • Вимірювання результатів
 • Інтерпретації результатів
 • Вжиття заходів (втручання)
   

Використовуючи аналіз даних для підвищення ефективності та продуктивності в діалізній клініці, дані повинні бути:

 • Пов’язані з контекстом (стать, супутні захворювання, медичні дані, дата, ціль, показник)
 • Поздовжнього аналізу із зазначенням точної дати
 • Зведені та конкретні одночасно (деталізація)
 • Такими, що відображають різні точки зору (пацієнта та клініки)
   

Нефрологічна панель задовольняє всім цим вимогам.

 

 

Fresenius Medical Care — Нефрологічна панель — статус діалізного центру

Статус діалізного центру надає сукупний огляд основних показників ефективності гемодіалізу (KPI).

Вікно «Список пацієнтів» в Нефрологічній панелі

У вікні «Список пацієнтів» ви можете перейти із конкретного KPI, представленого в конкретному контексті, до списку пацієнтів, які, відповідно, виходять із цільового діапазону.

Вікно «Стан пацієнта» в Нефрологічній панелі

У вікні «Стан пацієнта» можна побачити більш детальну інформацію відносно відповідності одного пацієнта або групи пацієнтів показникам KPI. В цьому вікні можна побачити дані про середнє значення для конкретного KPI для всіх обраних пацієнтів та мінімальне і максимальне вимірюване значення.

Fresenius Medical Care — Нефрологічна панель — Графік стану пацієнта

Крім того, у вікні «Стан пацієнта» ви можете переглянути детальнішу інформацію, яка містить конкретний показник KPI для одного пацієнта, виміряний у конкретний день. Цільові діапазони та параметри можна визначити у спеціальній області налаштувань.

Пов’язаний матеріал
Система Управління Даними Лікування (TDMS)

Управління даними лікування.

Система Управління Даними Лікування

Центральний моніторинг.