Перейти до вмісту

Для клінічного управління 

Рішення Renal IT для клінічного управління

Рішення Renal IT для клінічного управління

  • Спільне управління даними діалізного лікування
  • Довгострокове документування лікування
  • Управління призначеннями та попереднім налаштуванням пристроїв 
  • Обмін даними пацієнтів з лікарняними інформаційними системами

Догляд за пацієнтами та контроль якості

Догляд за пацієнтами та контроль якості

Поліпшення догляду за хворими на хронічну ниркову недостатність та контроль якості

Поліпшення контролю якості вимагає інструменту для постійного вимірювання якості. Забезпечення якості під час діалізу означає безперервний процес визначення цільових значень для основних показників: для вимірювання результатів, інтерпретації результатів та втручання. Це робиться для окремих осіб та груп пацієнтів у центрі чи мережі.

Аналіз даних сприяє ефективності та результативності лікування в діалізній клініці та для пацієнтів, які проходять гемодіаліз вдома.

Дані повинні бути контекстними щодо статі, супутніх хвороб, медичних даних, дати. Для того, щоб забезпечити аналіз для поздовжніх досліджень або питань на конкретну дату. Дані повинні бути як узагальненими, так і при цьому конкретними, щоб мати можливість переглянути деталі одного і того ж параметру з різних точок зору (пацієнта та клініки).

Догляд за пацієнтами із хронічною нирковою недостатністю можна покращити за допомогою системи управління даними лікування. Ця інтегрована система дозволяє більш ретельно контролювати догляд за пацієнтами: вивчати недавню та минулу історію пацієнта; отримувати аналіз лабораторних даних; звітувати про підсумки; відстежувати алергію; дотримуватися списків ліків, перевіряти взаємодію та випадки тривоги у пацієнтів.

Як ви можете оптимізувати свої ресурси? 

Оптимізація ресурсів медичних фахівців

Зниження навантаження на молодший медичний персонал

Економія часу, що витрачався на адміністративні завдання медичного персоналу, призводить до більшого комфорту пацієнтів та меншого навантаження для медперсоналу. Це реалізується за допомогою програмних засобів, які підтримують початкове попереднє налаштування діалізних пристроїв, автоматичне документування процедури, автоматичну реєстрацію ваги пацієнтів до, під час та після діалізу, інтеграцію периферійних пристроїв та негайний, простий доступ до даних пацієнтів для всіх користувачів, а також огляд стану поточних методів лікування за принципом «вся інформація з першого погляду».

Монітор процедур (TMon) від Fresenius Medical Care виконує всі ці вимоги. Він пропонує рішення для документування в режимі онлайн різних даних, зібраних до, під час і після діалізу. Інноваційний моніторинг біля ліжка пацієнта розроблений для документування на 5008 CorDiax і 5008S CorDiax.

Дізнайтеся більше про Монітор процедур (TMon)

 

Дослідження TMon

Дослідження показало, що із впровадженням монітору процедур створюється оптимізований процес діалізу. Таке поліпшення призводить до економії часу догляду, проведеного під час діалізу. В цілому, оптимізація та прискорення робочого процесу призводять до економії приблизно 25 хвилин або 40% часу процедури діалізу.

Монітор процедур є частиною рішення системи управління даними лікування.

Економія часу лікарів

Економія часу лікарів

Нефрологи і медсестри заощадять час, застосувавши програмне забезпечення, яке забезпечує прямий обмін даними між діалізними пристроями і лікарняною інформаційною системою. Можна досягти швидкої та ефективної обробки документально підтверджених даних.

Економія часу для нефрологів та медичних сестер - одна з багатьох переваг, які надає Комплект програм для підтримки лікування (TSS) від Fresenius Medical Care.

TSS - це програмне забезпечення для центрального клінічного управління, що виконує, створює та управляє призначеннями пацієнтів, планами прийому ліків, документуванням даних про лікування та лабораторними даними пацієнтів. Крім того, TSS надає розширені можливості підготовки звітності та дозволяє здійснювати високорівневе управління групою діалізних центрів. Комплект програм для підтримки лікування є частиною системи управління даними лікування.

Дізнайтеся більше про Комплект програм для підтримки лікування

Підключення ваших даних

Підключення ваших даних

TDMS допомагає:

  • підвищити точність за допомогою автоматизації процесів
  • досягти одноманітності даних пацієнтів
  • покращити ваші ключові бізнес-процеси


Ефективне управління даними про пацієнта та лікування починається з правильної інформації, що є доступною в потрібному місці в потрібний час. Обов’язковою умовою є уникання автономних систем. Точність даних, узгодженість даних та підтримка основних бізнес-процесів вимагають програмного забезпечення, яке забезпечує безперебійну інтеграцію через зв’язок між системою управління даними лікування та лікарняною інформаційною системою: включаючи системи передачі лабораторної інформації, виписки та прийому пацієнтів. Це виключає необхідність вручну передавати відповідні дані. Окрім зменшення ризику друкарських помилок, вона не потребує ручного вводу адміністративних даних в іншу систему та гарантує, що всі відповідні дані лікування завжди узгоджені.

Модуль передачі даних (cDL) від Fresenius Medical Care

cDL забезпечує пряму інтеграцію системи управління даними лікування, у якості підсистеми лікарняної інформаційної системи вищого рівня. Прямий обмін даними дозволяє послідовно використовувати необхідні дані пацієнтів у всіх лікарняних відділеннях. Це знімає навантаження з клінічного персоналу та підвищує якість та точність даних про пацієнтів, що обробляються в лікарняній інформаційній системі. Це економить цінний час та підвищує ефективність та продуктивність основних лікарняних процесів, таких як виставлення рахунків або документування процедур в електронних медичних журналах. Крім того, це дає змогу лікарні демонструвати високу якість лікарняних стандартів. Модуль передачі даних cDL є частиною системи управління даними лікування.

Дізнайтеся більше про модуль передачі даних

 

Пов’язаний матеріал
Система Управління Даними Лікування (TDMS)

Управління даними лікування.

Лікар працює з програмами для супроводу лікування (TSS) від Fresenius Medical Care

Програмне забезпечення для управління клінічними даними в TDMS.