Перейти до вмісту

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF - це Fresenius Medical Care

 • Знижений ризик смертності
 • Оптимізоване використання ресурсів із лінійкою продуктів CorDiax
 • Зниження загальних витрат на лікування

Переваги

Графік тижневих кліренсів

Внутрішні дані: схематичний графік тижневих кліренсів

 

Переваги терапії

HighVolumeHDF зі своїми численними позитивними впливами на фактори ризику серцево-судинних захворювань у діалізних пацієнтів, визнаний найбільш ефективним способом проведення процедури діалізу1, що наближається до параметрів очищення справжньої нирки. Досягаючи великих обсягів заміщення, терапія HighVolumeHDF забезпечує більш ефективне очищення від середніх молекул. HighVolumeHDF покращує результати пацієнтів та сприятливо впливає на потенційні фактори ризику серцево-судинних захворювань у діалізних пацієнтів:

 • Рівень ß2-m та фосфату в сироватці2, 3, 4
 • Запальна реакція5
 • Стабільність гемодинаміки під час діалізу6
 • Контроль анемії 
   

Ці фактори, можливо, сприяють поліпшенню виживання пацієнта.

Зниження ризику смертності за допомогою HighVolumeHDF

За останні роки у декількох дослідженнях були підтверджені клінічні переваги ГДФ8,9,11,12.

Ці дослідження продемонстрували, що великі конвективні обсяги в пост-дилюційному режимі необхідні для досягнення максимальної користі від терапії ГДФ.

Каталонське дослідження високооб’ємної ГДФ показує значне 30% зниження ризику смертності від усіх причин для пацієнтів з високоефективною пост-дилюційною ГДФ в режимі он-лайн в порівнянні з ГД8. Зворотня залежність між величиною конвекційного обсягу та ризиком смертності була доведена Європейською робочою групою з діалізу (European Dialysis Working Group) в їхньому новому метааналізі13 та підтверджена дослідниками Проекту об’єднаних досліджень ГДФ14. Аналіз показав, що HDF знижує ризик загальної та серцево-судинної смертності, особливо з конвекційними обсягами не менше 23 л/сеанс14.

HighVolumeHDF — інноваційна та все ж економічно вигідна терапія

Привабливість HighVolumeHDF із 5008 CorDiaxIt полягає не тільки у можливому зниженні загальних витрат на лікування, але й у її безпеці для довкілля та супутних фінансових заощадженнях завдяки ефективному та сталому використанню ресурсів.

Діаграма потоку діалізату

Внутрішні дані: Пост-дилюція FX CorDiax 600 Hct = 35%; Рециркуляція = 5%

 

Оптимізоване використання ресурсів із лінійкою продуктів CorDiax

Інноваційні та високо автоматизовані функції продуктів CorDiax підтримують медперсонал шляхом оптимізації щоденних робочих процесів та забезпечення високого та послідовного рівня безпеки пацієнтів. Результатом є легка інтеграція HighVolumeHDF в денний розклад. Приготування стерильної, непірогенної замісної рідини для HighVolumeHDF засноване на двоступеневому процесі фільтрації.

 • Немає додаткових витрат на додатковий фільтр одноразового використання
 • Немає необхідності в готових розчинах чи мішках для відходів для першого чи повторного заповнення

 

Функція AutoFlow автоматично пристосовує діалізний потік до кровотоку. Це забезпечує значну економію води, стічних вод, концентратів та енергії та призводить до значних скорочень витрат.

Діаграма можливостей фінансової економії завдяки HighVolumeHDF

Можливості фінансової економії завдяки HighVolumeHDF
* Діє лише для пацієнтів, які приймають Sevelamer

 

HighVolumeHDF — зниження загальних витрат на лікування

Основними джерелами витрат на діалізне лікування є, крім прямих витрат власне на процедуру, госпіталізація та використання еритропоетину (ЕПО) та фосфатбіндера. В умовах жорсткої економії повинна використовуватись кожна можливість для зниження загальних витрат на лікування. Високий рівень госпіталізації не лише впливає на якість життя пацієнтів, але є найдорожчою формою медичної допомоги в кожній системі охорони здоров’я. HighVolumeHDF може потенційно значно знизити рівень госпіталізації та гіпотензивні епізоди.8 Застосування ГДФ дозволило знизити кількість ЕПО1 фосфатбіндерів4,10, призначених для діалізних пацієнтів. Таким чином, вища якість допомоги може бути забезпечена за меншої кількості ліків та їхньої вартості.

Від гіпотези до фактів

Наше прагнення досягти найкращих можливих результатів для кожного пацієнта на діалізі є рушійною силою нашого підвищеного інтересу до гемодіафільтрації (ГДФ). Цей інтерес спирається на тверде переконання, що ГДФ - це найкраща терапія для кожного пацієнта.

Наше переконання у перевагах ГДФ зараз широко поширене в науковій спільноті та підкріплене доказами. За останні роки у декількох дослідженнях були підтверджені переваги ГДФ.8,9,11-15. Каталонське дослідження високооб’ємної ГДФ8 об’єднує докази переваг цього типу терапії. Переконливі наукові докази значного покращення результатів пацієнтів у поєднанні з простим та надійним використанням 5008 CorDiax є вагомими причинами для переходу на HighVolumeHDF вже зараз.

Ось чому протягом більше 30 років Fresenius Medical Care займаючись розробкою продуктів для Кардіопротективного Гемодіалізу, створила лінійку продуктів CorDiax, яка прекрасно підтримує застосування терапії HighVolumeHDF.

Історія відданості ГДФ


Від гемодіафільтрації до HighVolumeHDF

ГДФ - це технологія замісної ниркової терапії, що поєднує два принципи - дифузію та конвекцію. Конвективний процес заснований на ультрафільтрації великої кількості води з плазми крізь мембрану. Це дозволяє ефективно видаляти більшу кількість розчинених речовин за рахунок конвекції на додаток до дифузного перенесення малих молекул.

Для підтримання балансу рідини необхідно замінити додатковий об'єм ультрафільтрації, в ідеалі після діалізатора, так званою пост-дилюційною ГДФ.

Об'єм заміщення має значення при гемодіафільтрації

Недавні публікації продемонстрували, що великі конвективні об’єми в пост-дилюційному режимі необхідні для максимізації переваг терапії ГДФ.8, 9,11-15 

Відповідно до Каталонського дослідження високооб’ємної ГДФ, необхідно забезпечити об’єм заміщення (без урахування втрати ваги) щонайменше 21 л на процедуру в пост-дилюційному режимі, щоб покращити виживаність .8

Виробництво великих об’ємів заміщення вже не є проблемою. Сьогодні для досягнення максимального об’єму заміщення для кожного пацієнта необхідний новий терапевтичний підхід - HighVolumeHDF.

Дослідження

Каталонське дослідження високооб’ємної ГДФ8

Дані Каталонського дослідження високооб’ємної ГДФ підтверджують наше первісне переконання, що кожний пацієнт повинен отримати шанс на кращу терапію із застосуванням HighVolumeHDF.

Поліпшення виживання

30%

зниження ризику смертності від усіх причин (p=0,01)

55%

зниження ризику смертності від інфекції (p=0,03) 

61%

зниження ризику смертності від інсульту (p=0,03)

Дані Каталонського дослідження високооб’ємної ГДФ

*Середній доставлений конвективний об'єм становив від 23 до 24 л/сеанс

**92% на High-Flux HD

Графік адаптований з оригінальної публікації

У порівнянні з пацієнтами, яким проводили звичайний високопоточний гемодіаліз, пацієнти на високоефективній он-лайн гемодіафільтрації в режимі постділюціі мали значно нижчу загальну смертність.

Покращення самопочуття пацієнтів

28%

зниження ризику виникнення епізодів гіпотензії (p<0,001)

 

 

Зниження витрат на лікування

22%

зменшення ризику госпіталізації в цілому (p=0,001)

 

 

Деталі дослідження8

Мета дослідження:
Порівняти вплив онлайн-гемодіафільтрації та гемодіалізу на виживання пацієнта.

Структура дослідження
Багатоцентрове, перспективне рандомізоване контрольоване дослідження, виконане Каталонським товариством нефрології.

Очікувані результати дослідження:
Основною змінною результату була смертність від усіх причин, а вторинні результати включали серцево-судинну смертність, госпіталізацію за всіма причинами, переносимість лікування та лабораторні дані.

Пацієнти:
906 хронічних пацієнтів на гемодіалізі почали або продовжували гемодіаліз (n=450) або були переведені на високоефективну пост-дилюційну онлайн гемодіафільтрацію (n=456).  

Отримати детальну інформацію про дослідження

Продукти

Зображення HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - це Fresenius Medical Care

Проблеми, що виникають під час гемодіафільтрації, змусили нас постійно розробляти нові інноваційні продукти, які підтримують метод терапії із застосуванням HighVolumeHDF. Наше невпинне прагнення зробити HighVolumeHDF доступним для всіх пацієнтів призвело до появи вдосконалених та ефективних продуктів. Результат: Поєднання продуктів 5008 CorDiax та 5008S CorDiax з гемодіафільтром FX CorDiax HDF та каскадною технологією очищення води (OPC) в режимі онлайн сьогодні утворює інтегровану систему терапії, покращену за допомогою послуг з підтримки вашого лікування.

5008 CorDiax та 5008S CorDiax

5008 CorDiax та 5008S CorDiax: HighVolumeHDF у якості стандарту

Завдяки новій функції AutoSubplus продуктів 5008 CorDiax та 5008S CorDiax, HighVolumeHDF стала такою ж простою та надійною, як і ГД, без необхідності додаткової взаємодії з користувачем.

Гемодіафільтри FX CorDiax: Покращений дизайн

Гемодіафільтри FX CorDiax розроблені для оптимальних умов потоку, забезпечуючи ефективне видалення середньої молекули, уникаючи втрати альбуміну.

Лінійка продуктів каскадної технології очищення води Online Purification Cascade (OPC)

Каскадна технологія очищення води Online Purification Cascade (OPC): Розумне управління якістю води

Лінійка продуктів OPC охоплює всі процеси доставки великої кількості рідин заміщення, необхідних для терапії HighVolumeHDF.

Дізнайтеся більше про технології води

Пов’язаний матеріал
5008 та 5008S

HighVolumeHDF у якості стандарту.

FX CorDiax 100

Розроблений для діалізу. Побудований для кардіозахисту.