Перейти до вмісту

Мозок та неврологія

Показання мозку

Неврологічні клінічні показання

Багато важливих неврологічних захворювань супроводжуються аутоімунною патофізіологією, що ускладнює лікування за допомогою традиційних підходів. Терапевтичний аферез виявився ефективним і важливим варіантом лікування таких неврологічних захворювань, як синдром Гійєна-Барре, міастенія та інші периферичні стани. Великий інтерес викликав прогрес, досягнутий з використанням екстракорпоральних методів лікування ідіопатичного енцефаліту та групи пацієнтів, хворих на розсіяний склероз. Крім того, було розпочато нові дослідження з оцінки можливості терапевтичного аферезу для поліпшення когнітивних функцій пацієнтів із судинною деменцією.

Синдром Гійєна-Барре

Синдром Гійєна-Барре (СГБ) це, як правило, монофазний імунно-опосередкований розлад периферичної нервової системи, що розпочинається одразу із гострої фази. Часто незначна інфекція - наприклад, інфекція верхніх дихальних шляхів - передує появі СГБ на 14 днів. Типовими початковими симптомами є зміни самопочуття або біль разом із м’язовою слабкістю. Вони починаються в стопах і руках. Зафіксовані показники захворюваності на СГБ становлять 1–2 людини на 100000 осіб. Для зниження високих рівнів IgG у плазмі крові, характерних для СГБ, пацієнта можна лікувати або плазмообміном, що є досить неселективним методом, або за допомогою методів імуноадсорбції, які вибірково знижують IgG. LIGASORB®  - це селективний одноразовий багатопрохідний адсорбер IgG для втручання при загостренні аутоімунних захворювань.1

Міастенія гравіс

Міастенія гравіс (МГ) - це тривале нервово-м’язове захворювання, яке призводить до різного ступеня м’язової слабкості. Набута МГ - це порушення нервово-м’язової передачі, що виникає внаслідок зв'язування аутоантитіл з компонентами нервово-м’язового з’єднання, найчастіше рецептором ацетилхоліну (AChR). Це перешкоджає нервовим імпульсам викликати скорочення м’язів. Захворюваність на МГ коливається в межах від 0,3 до 2,8 на 100000, осіб і, за оцінками, захворювання вражає понад 700000 людей у всьому світі. Сучасними варіантами лікування для тривалої терапії є інгібітори холінестерази, імуносупресія та тимектомія. При гострих кризах швидке зниження підвищеного рівня IgG є головною метою. Цього можна досягти, використовуючи або плазмообмін, що є досить неселективним методом, або методи імуноадсорбції. LIGASORB®  - це селективний одноразовий багатопрохідний адсорбер IgG для втручання при загостренні аутоімунних захворювань.1 

Аутоімунний енцефаліт

Аутоімунний енцефаліт був нещодавно визнаний і все частіше діагностується як значна хвороба мозку, пов’язана з поганим функціонуванням імунної системи. Його симптоми - це зміна свідомості, когнітивний спад, судоми, ненормальні рухи та більш серйозні нейронні розлади. Аутоантитела спрямовані проти структурних білків, які експресуються на поверхні нейронів ЦНС. Імуносупресивне лікування медикаментами, плазмообмін та IVIG можуть виявитись недостатніми. Застосування імуноадсорбції на додаток до імуносупресивної терапії у пацієнтів з поверхневими антитілами може прискорити одужання.2

Розсіяний склероз

Розсіяний склероз (РС) є найпоширенішим захворюванням центральної нервової системи у молодих людей. Він запускає імуно-опосередкований процес, спрямований проти мієлінових клітин центральної нервової системи (ЦНС). Симптоми можуть бути непередбачуваними, але часто це захворювання може спричиняти інвалідність. Застосування терапевтичного плазмообміну або імуноадсорбції для видалення антитіл показано пацієнтам, які не реагують або лише слабо реагують на імуносупресивну терапію.3,4

Судинна деменція

Окрім відомих гіпотез щодо відкладення амілоїдних бета-бляшок, судинна деменція також, здається, відіграє важливу роль у розвитку та прогресуванні когнітивних порушень. Нові ідеї проливають світло на агоністичні аутоантитіла, спрямовані проти адренергічних рецепторів судин (переважно альфа-1), викликаючи мальперфузію мозкових структур. Це породжує тезу про те, що використання напівселективної імуноадсорбції для усунення цих аутоантитіл може принести користь пацієнтам з деменцією. Останні дослідження показали, що пацієнти з діагнозом деменції Альцгеймера страждають від антитіл IgG приблизно в 40% випадків.5 Як відомо, застосована імуноадсорбція з Immunosorba® сприяла припиненню когнітивного погіршення.6 Наразі тривають подальші дослідження для підтвердження обґрунтованості цього інноваційного підходу до лікування.

Інші показання

На додаток до вищезазначених показань, терапевтичний аферез може застосовуватися також для лікування наступних захворювань:

  • Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія (ХЗДП) 7, 8
  • Синдром Ламберта-Ітона 9
  • Синдром Морвана10
Супутні продукти