Перейти до вмісту

Адаптований АПД (аАПД)

Ілюстративний елемент адаптованого АПД

Досягнення кращих результатів за тих самих початкових даних

 • Простота у формулюванні призначення
 • Ефективне використання існуючих ресурсів
 • Потенційно розширює тривалість ПД-терапії

Досягнення адекватних цілей

Метод адаптованого автоматизованого ПД (аАПД) був запропонований Фішбахом М. та іншими.1 шляхом поєднання послідовності коротких циклів та малих об’ємів заповнення з довгими циклами та великими об’ємами заповнення, аАПД сприяє ультрафільтрації (УФ) та кліренсу протягом одного сеансу ПД. У порівнянні зі звичайним АПД, орієнтуючись на досягнення УФ та кліренсу окремо, AAПД підвищує ефективність діалізу зі зменшенням поглинання глюкози.

Завдання ПД — досягнення адекватних цілей

Досягнення адекватних цілей в ПД для УФ і кліренсу є складним завданням. Дослідження показують, що більш короткий час експозиції і менші об'єми заповнення сприяють процесу УФ, в той час як більш тривалий час експозиції та великі об'єми заповнення збільшують кліренс розчинених речовин.1 В теорії, звичайний метод ПД з повторюваними, однаковими обмінами ускладнює досягнення одночасної оптимізації цих двох процесів в межах однієї сесії ПД.

Результати дослідження свідчать про ефективність аАПД.

Фішбах М. та інші1 провели рандомізоване, перспективне, перехресне, багатоцентрове дослідження. В остаточний аналіз були включені 19 пацієнтів.

Звичайний АПД1

Адаптований АПД1

 

Адаптований АПД можливий без зайвих рідин або більш тривалого часу, з однаковою концентрацією глюкози.

Результати дослідження доводять, що порівняно зі звичайними АПД, досягнення УФ та кліренсу окремо, змінюючи час витримки та об'єми заповнення, покращує ефективність діалізу за рахунок зниження метаболічних витрат.1

Порівняння через 45 днів

Вища середня ультрафільтрація

Покращення виведення натрію

Значно вищий кліренс з адаптованим АПД

Переваги пацієнтаКлінічна цінність

 • Збільшення УФ
 • Покращення виведення натрію
 • Зниження артеріального тиску
 • Оптимізований кліренс: сечовина, креатинін, фосфат
 • Зниження метаболічного навантаження

 

Клінічна цінність

 • Простота у формулюванні рецепту
 • Ефективне використання існуючих ресурсів
 • Потенційно розширює тривалість ПД-терапії

 

 

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. (Фішбах М., Іссад Б., Дюбуа В., Таамма Р. Благотворний вплив на ефективність автоматизованого перитонеального діалізу циклів різного часу (короткий/довгий) та об'ємів наповнення (малий/великий): рандомізоване контрольоване дослідження.) Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2011;31(4):450-8