Перейти до вмісту

Нирки та нефрологія

Ниркові показання

Нефрологічні клінічні показання

Окрім догляду за пацієнтами з хронічною нирковою недостатністю, Fresenius Medical Care надає відповідні спеціалізовані консультації з терапевтичного аферезу, а також продукти, необхідні для цього лікування. Основна увага тут приділяється програмам десенсибілізації для трансплантації паренхіматозних органів та лікуванню аутоімунних захворювань.

Трансплантація

Гостре або хронічне відторгнення антитіл часто призводить до втрати органів. Це викликано антитілами, спрямованими проти структур у кровоносних капілярах пересадженого органу. Якщо такі реакції відторгнення не реагують на препарати, вони можуть бути швидко та ефективно перервані імуноадсорбцією.Реципієнти трансплантатів із наявним людським лейкоцитарним антигеном (HLA) або антитілами до АВО мають підвищений ризик відторгнення трансплантата. Превентивне видалення антитіл по відношенню до гістосумісності або антигенів групи крові за допомогою імуноадсорбції є доведеним діючим механізмом.2,3,4,5 Комбінація імуноадсорбції та фільтрації ліпопротеїнів MONET® виявляється ефективною для видалення IgG-ABO та IgM-ABO антитіл.6,7 

Нефрит

Нефрит - це запалення нирок, яке може залучати різні структури нирок. Нефрит класифікується за кількома різними патологічними закономірностями, які в основному згруповані в непроліферативний або проліферативний типи. Діагностика картини нефриту важлива, оскільки результат та лікування відрізняються залежно від типу. Основними причинами нефриту є властивості нирки. Вторинні причини пов’язані з певними інфекціями (бактеріальними, вірусними або паразитарними патогенами), препаратами, системними порушеннями (вовчак, васкуліт) або діабетом. Клінічно нефрит впливає на роботу нирок і, в деяких випадках, може призвести до гострої ниркової недостатності. Зважаючи на зв'язок між деякими нефритидами та IgG-асоційованими антитілами, імуноадсорбція з GLOBBAFIN або Immunosorba® може запропонувати додатковий варіант на додаток до стандартної терапії.8

Мембранозна нефропатія

Мембранозна нефропатія (МН) - це одна з найпоширеніших причин нефротичного синдрому у дорослих у всьому світі. Первинна або ідіопатична МН вважається аутоімунним захворюванням, при якому антитіла IgG націлюють рецептори PLA2R на базальну мембрану клубочка. Хоча більшість пацієнтів із МН залишаються стабільними і відчувають повну ремісію або часткову ремісію, приблизно 20% повільно переходять до ниркової недостатності в кінцевій стадії. Оскільки загальний режим імуносупресивного лікування має побічні ефекти, імуноадсорбція за допомогою GLOBBAFIN або Immunosorba® може запропонувати додатковий варіант, коли справа стосується видалення антитіл, пов'язаних з IgG. Ця теорія є предметом сучасного клінічного дослідження.9

Інші показання

Наступні показання також слід враховувати для лікування терапевтичниим аферезом:

  • Швидко прогресуючий гломерулонефрит (RPGN)10
  • Синдром Гудпасчера10
  • Рецидивуючий фокальний сегментарний гломерулосклероз (FSGS)11, 12, 13
Супутні продукти

1. Böhmig et al, Immunoadsorption in severe C4d-positive acute kidney allograft rejection (Бьоміг та ін., Імуноадсорбція при важкому відторгненні алотрансплантату нирок у C4d-позитивному стані): A randomized controlled trial (Рандомізоване контрольоване дослідження). American Journal of Transplantation Jan. (Американський журнал про трансплантацію Січ.) 2007; 7(1): 117-21

2. Schwaiger et al, Deceased donor kidney transplantation across donor-specific antibody barriers (Швайгер та ін., Трансплантація нирок померлого донора через притаманні донорам бар'єри антитіл): Predictors of antibody-mediated rejection (Прогнози антитіло-опосередкованого відторгнення). Nephrology Dialysis Transplantation Aug. (Нефрологія Діаліз Трансплантація Серп.) 2016; 31(8): 1342-51.

3. Morath et al, Living donor kidney transplantation in crossmatch-positive patients enabled by peritransplant immunoadsorption and anti-CD20 therapy (Морат та ін., Трансплантація нирок живих донорів у пацієнтів, що співпали між собою, завдяки імуноадсорбції перитрансплантата та анти-CD20 терапії). Transplant International May (Transplant International травень) 2012; 25(5): 506-17. 

4. Bartel et al, Peritransplant immunoadsorption for positive crossmatch deceased donor kidney transplantation (Бартель та ін., Перітрансплантатна імуноадсорбція для позитивної перехресної трансплантації нирок померлого донора). American Journal of Transplantation Sep. (Американський журнал про трансплантацію Вер.) 2010; 10(9): 2033-42.

5. Thölking et al, Antigen-specific versus non-antigen-specific immunoadsorption in ABO-incompatible renal transplantation (Тьолькінг та ін., Антиген-специфічна проти не антиген-специфічної імуноадсорбції при ABO-несумісній трансплантації нирок). Public Library of Science 29 June 2015; 10(6) (Публічна бібліотека наук 29 червня 2015 року; 10 (6).

6. Eskandary et al, ABO antibody and complement depletion by immunoadsorption combined with membrane filtration—a randomized, controlled, cross-over trial (Ескандарі та ін., Антитіло АВО та додаткове виснаження імуноадсорбцією в поєднанні з мембранною фільтрацією - рандомізоване, контрольоване перехресне дослідження.). Nephrology Dialysis Transplantation Mar. (Нефрологія Діаліз Трансплантація Бер.) 2014; 29(3): 706-14.

7. Biesenbach et al, Effect of combined treatment with immunoadsorption and membrane filtration on plasma coagulation (Бізенбах та ін., Вплив комбінованого лікування з імуноадсорбцією та мембранною фільтрацією на згортання плазми): Results of a randomized controlled crossover study (Результати рандомізованого контрольованого перехресного дослідження). Journal of Clinical Apheresis Feb. (Журнал клінічного аферезу лют.) 2016; 31(1): 29-37.

8. Stummvoll et al, Lupus nephritis (Штуммволль та ін., Вовчаковий нефрит): Prolonged immunoadsorption (IAS) reduces proteinuria and stabilizes global disease activity (Тривала імуноадсорбція (IAS) знижує протеїнурію та стабілізує глобальну активність захворювання). Nephrology Dialysis Transplantation Feb. (Нефрологія Діаліз Трансплантація лют.) 2012; 27(2): 618-26.

9. Sandip Mitra (Сандіп Мітра). Phase II trial investigating the safety and feasibility of Peptide GAM Immunoadsorption in anti-PLA2R positive autoimmune membranous nephropathy (Випробування II фази, що досліджує безпеку та доцільність імуноадсорбції пептиду GAM в анти-PLA2R позитивній аутоімунній мембранозній нефропатії). Health Research Authority, Research Summary (Орган досліджень охорони здоров'я, Резюме досліджень): Aug. (Серп.) 2016; IRAS ID: 198481.

10. Biesenbach et al, Long-term outcome of anti-glomerular basement membrane antibody disease treated with immunoadsorption (Бізенбах та ін., Довгостроковий результат лікування імуноадсорбцією захворювання антитіла анти-клубочкової базальної мембрани). Public Library of Science 31 Jul. 2014; 9(7) (Публічна бібліотека наук 31 липня 2014 року; 9(7): e103568.

11. Dantal et al, Effect of plasma protein adsorption on protein excretion in kidney-transplant recipients with recurrent nephrotic syndrome (Дантал та ін. Вплив адсорбції білка плазми на екскрецію білка у реципієнтів ниркової трансплантації з рецидивуючим нефротичним синдромом). New England Journal of Medicine 6 Jan. 1994 (Медичний журнал Нової Англії від 5 січ. 1994 р.); 330(1): 7-14.

12. Moriconi et al, Proteinuria in focal segmental glomerulosclerosis (Моріконі та ін., Протеїнурія при фокальному сегментарному гломерулосклерозі): Role of circulating factors and therapeutic approach (Роль циркулюючих факторів та терапевтичний підхід). Renal Failure May–Jul. 2001; 23(3–4) (Ниркова недостатність травень – липень 2001 р.; 23 (3–4): 533-41.

13. Meyer et al, Immunoadsorbtion and rituximab therapy in a second living-related kidney transplant patient with recurrent focal segmental glomerulosclerosis (Мейєр та ін., Імуноадсорбція та терапія ритуксимабом у другого пацієнта з трансплантацією нирки з рецидивуючим осередковим сегментарним гломерулосклерозом). Transplant International May (Журнал «Transplant International» травень) 2007; 20(12): 1066-71.