Перейти до вмісту

Серце та кардіологія

Серцеві показання

Кардіологічні клінічні показання

У галузі кардіології терапевтичні методи аферезу можуть бути використані для лікування деяких дуже складних та важливих клінічних випадків. За деякими показаннями ефективність терапевтичного аферезу вже добре відома; для інших зараз ведуться дослідження. На сьогоднішній день найбільший досвід був накопичений у застосуванні ліпопротеїнового аферезу. У той же час, застосування імуноадсорбції для лікування дилатативної кардіоміопатії залишається нагальним питанням. Новим показанням є зниження С-реактивного білка після інфаркту міокарда. Fresenius Medical Care працює над цією темою у партнерстві з берлінською компанією Pentracor.

Pentracor

Гіперліпідемія

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є найчастішою причиною смерті у людей до 75 років.1 Два основні фактори ризику ССЗ - гіперхолестеринемія та підвищений рівень ліпопротеїну (a) [Lp (a)]. Сімейна гіперхолестеринемія (СГ) та гіпер-ЛП(a)-гемія - це генетичні порушення, що характеризуються високим рівнем ліпопротеїдів низької щільності (LDL-C) та високим рівнем Lp (a), що призводить до ранніх випадків ССЗ через посилений атеросклероз. Поширеність гомозиготної СГ (HoFH) становить від 1:160 000 до 1:300 000; гетерозиготна форма (HeFH) становить від 1:200 до 1:250.2 Для пацієнтів з дуже високим ризиком ССЗ цільові рівні для ЛПНЩ-C нижче 70 мг/дл (1,8 ммоль/л), а для Лп(а) нижче 50 мг/дл, згідно з європейськими рекомендаціями (ESC/EAS).3 

Ліпопротеїновий аферез - це лікування на вибір для гомозиготних, важких гіперхолестеринемічних та гіпер-ЛП(а) пацієнтів, коли дієтичні заходи та лікування препаратами виявляються недостатніми для досягнення цільових рівнів ЛПНЩ-С та ЛП(а). За таких обставин ліпопротеїновий аферез може знизити ризик розвитку серцево-судинних зазворювань.

Дилатаційна кардіоміопатія

Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМ) є захворюванням серцевого м’яза і призводить до того, що серце втрачає здатність ефективно закачувати кров. Це одне з найчастіших захворювань міокарда. Приблизно у чверті всіх випадків ДКМ причина захворювання неясна (ідіопатична). Саме з посиланням на ці випадки, аутоантитела зараз розглядаються як причина. Більш конкретно, аутоантитіла, спрямовані проти ß1-адренергічного рецептора, можуть відігравати причинну роль у патогенезі ідіопатичного ДКМ. У численних дослідженнях більше 60% пацієнтів, які отримували єдиний курс, що складався з п’яти сеансів імуноадсорбції, показали значне поліпшення серцевої діяльності.4,5 З метою дослідження імуноадсорбції як причинної терапії аутоімунного ДКМ зараз проводиться багатоцентрове перспективне дослідження у більш ніж 20 європейських лікарнях.

Кардіоміопатія Шагаса

Хвороба Шагаса спричиняється паразитом Trypanosoma cruzi, який комахи-переносники передають тваринам і людям. Від 16 до 18 мільйонів людей уражені хворобою, яка, в першу чергу, зустрічається в Америці. Після гострої фази, більшість заражених вступають у тривалу, безсимптомну фазу, під час якої у крові виявляється мала кількість або відсутність паразитів. Багато пацієнтів можуть не мати симптомів протягом життя і ніколи не виявляють симптоми, пов'язані з хворобою Шагаса. Однак, за оцінками, 20–30% інфікованих людей виявляють виснажливі, а іноді й небезпечні для життя медичні проблеми протягом життя. Ці ускладнення можуть включати порушення серцевого ритму або кардіоміопатію Шагаса. Остання пов'язана з агоністичними аутоантитілами, що відносяться до типу IgG.6 Крім стандартної терапії, можна розглянути додаткові варіанти із застосуванням імуноадсорбції з GLOBAFFIN. Ця теорія є предметом сучасного клінічного дослідження.

Інфаркт міокарда

Масивне вивільнення С-реактивного білка, як правило, неминуче після випадків інфаркта міокарда з підйомом сегмента ST. У цьому контексті вважається, що СРБ організовує фіброзне ремоделювання тканин серця, що призводить до більшого «рубцювання» в період спостереження. Таким чином, використання селективної імуноадсорбції для кардинального зменшення СРБ безпосередньо після події інфаркту міокарда зараз розглядається як міра для зменшення рубцювання та втрати фракції вигнання, а також зменшення ймовірності повторного інфаркту. Ці результати перевіряються в поточному клінічному дослідженню, яке проводиться по всій Німеччині. В цій галузі Fresenius Medical Care працює у партнерстві з берлінською компанією Pentracor. 

Інші показання

Окрім згаданих раніше показань, потенційно цікавими в рамках лікування є також такі, що стосуються методів адсорбції:

  • Діабетична кардіоміопатія7
  • Легенева гіпертензія8
Супутні продукти