Перейти до вмісту

stay•safe® та Biofine

stay•safe®

Безпека та зручність для всіх

  • Додаткова вбудована безпека
  • На 50% менше кроків ризику з stay•safe®
  • Управління операціями
  • Немає ламких конусів за затискачів

Проведення терапії ПАПД безпечним та зручним способом із системою stay•safe®

1,2,3,4,5,6,7 

Система stay•safe®

Технологія PIN автоматично закриває розширення катетера, мінімізуючи можливість забруднення через дотик

 

Чотири кроки до успіху

Розроблена для додаткової безпеки та зручності під час роботи, система stay•safe® сприяє кращому дотриманню пацієнтами схеми та режиму лікування.

 

Розроблена для простоти та зручності під час роботи, система stay•safe® сприяє кращому дотриманню пацієнтами схеми та режиму лікування.
Додаткова вбудована безпека Унікальна система PIN автоматично закриває розширення катетера перед від'єднанням. Це мінімізує можливість забруднення через дотик
На 50% менше кроків ризику із системою stay•safe® PIN-технологія виключає 1460 кроків ризику * для пацієнта на рік порівняно зі звичайними системами, таким чином сприяючи зниженню ризику контамінації
Управління операціями Контрольний перемикач DISC супроводжує і направляє пацієнтів на всіх етапах процедури, гарантуючи більшу впевненість і покращуючи відповідність дотримання схеми та режиму лікування
Немає ламких конусів і затискачів З системою DISC вашим пацієнтам не потрібно переживати про те, що вони можуть затиснути неправильні трубки або забути на якому етапі процедури вони знаходяться

 

 

Кероване функціонування за допомогою системи DISC

 

 

Аналіз кроків ризику ПАПД

Система stay•safe® Інші системи
Під’єднань впродовж дня 4 4
Від’єднань впродовж дня 0 4
Кроків ризику на рік 1 460 2 920

 

 

Логотип Biofine

Biofine® — Захист ваших пацієнтів та довкілля

Biofine® не містить будь-яких пластифікаторів, таких як DEHP, який зазвичай використовується в ПВХ-матеріалах.

Компанія Fresenius Medical Care представила на ринок екологічно чисті продукти для ПД в 1996 році, і саме тоді ПАПД stay•safe® була представлена як перша система, повністю виготовлена з матеріалу Biofine®. З того часу з’явилося багато інших продуктів, що не містять ПВХ.

багатошаровий полімер

Biofine® — багатошаровий полімер

 

Biofine® - це семишаровий полімер, створений з атомів водню та вуглецю.

Деякі з його переваг:
  • Не містить ПВХ і пластифікаторів
  • Потребує меншої кількості матеріалу (на 60% тонше, ніж ПВХ)
  • Утворює менше відходів
  • Не виділяє соляну кислоту при спалюванні
  • Потребує менше енергії для виробництва
  • Легко переробляється

 

 

Екологічний життєвий цикл - ми знаємо, як дбати про довкілля

Екологічний життєвий цикл

Екологічний життєвий цикл

1 Lee HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL Kim YS, Ahn C, Kim MJ, та Shin SK. Superior patient survival for continous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance) (Вища виживаність пацієнтів при лікуванні методом постійного амбулаторного перитонеального діалізу, які отримували розчин перитонеального діалізу з нейтральним pH та низькою концентрацією деградації глюкози (balance). Peritoneal Dialysis International (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу) 2005;25(3):248-255.

2 Lee YL, Choi HY, Park HC, Seo BJ, Do JY, Yun SR, Song HY, Kim YH, Kim YL, Kim DJ, Kim YS, Kim MJ, та Shin SK. Changing prescribing practice in CAPD patients in Korea: increased utilization of low GDP solutions improves patient outcome (Зміна практики призначення ПАПД пацієнтам в Кореї: збільшення використання розчинів із низьким рівнем ПДГ покращує результати пацієнтів). Nephrology Dialysis Transplantation (Нефрологія Діаліз Трансплантація) 2006;21:2893-2899.

3 Dunst R, Alscher DM, Knödler P, Pfinder-Nohe E, Tast C, Kuhlmann U, and Mettang T. Peritonitis rates using different CAPD systems (Дунст Р., Алшер Д.М., Кньодлер П., Пфіндер-Ное E., Таст Ц., Кульманн У. та Меттанг T. Швидкість розвитку перитоніту з використанням різних систем ПАПД). Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65 (МІжнародне товариство з перитонеального діалізу 2001;21 (Додаток 2): С65).

4 Van Biesen W, Kirchgessner J, Schilling H, Lage C, Lambert MC, Passilick-Deetjen J. stay•safe®, a new PVC-free system for PD (Ван Бізен В., Кірхгесснер Й., Шиллінг Г., Лаге Ц., Ламберт М.Ц., Пассілік-Детьєн Й. stay•safe®, нова система без ПВХ для ПД): Results of the multicenter trial. (Результати дослідження багатьох центрів) Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1) (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу 1999;19 (Додаток 1): S43.

5 Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. (Ламберт М.Ц., Лаге C., Кирхгесснер Й. stay•safe®- нова система без ПВХ для тривалого лікування ПАПД). European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association Journal 1999;25(3):30-34 (Журнал Європейської асоціації медсестер, що беруть участь у процедурах діалізу та трансплантації / Європейської асоціації з лікування нирок 1999;25(3):30-34).

6 Issad B, Taamma R, Allouache M, Deray G. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD (Іссад Б., Таамма Р., Аллуаш М., Дерей Г. stay•safe®, нова система для ПАПД без ПВХ): Results of a multicenter survey (Результати опитування багатьох центрів). Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1) (Міжнародне товариство з перитонеального діалізу 2001;21 (Додаток 1): S34.

 7 Basile C, De Padova F, Giordano R, Montanaro A, De Maio P, Di Marco L, Ligorio VA, Semeraro A. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss) (Базиль С., Де Падова Ф., Джордано Р., Монтанаро А., Де Майо П., Ди Марко Л., Лігоріо В. А., Семераро А. Захворюваність на перитоніт знижується після впровадження системи stay • safe® (sss). Blood Purification (Очищення крові) 2001;19:79.