Перейти до вмісту

Печінка та гепатологія

Печінкові показання

Гепатологічні клінічні показання

Використання методів терапевтичного аферезу в терапії підтримки печінки є важливим для усунення нерозчинних токсинів з кровотоку. При використанні додатково до процедур діалізу, які видаляють розчинні патогени, потреби пацієнта можуть бути всебічно задоволені.

Існує дві основні категорії печінкової недостатності: гостра та гостра хронічна. Гостра печінкова недостатність - це синдром, при якому у пацієнта без наявного захворювання печінки відбувається порушення та швидка втрата функції печінки. На відміну від цього, гостра хронічна недостатність печінки визначається як гостре погіршення функції печінки у пацієнтів, які, як відомо, мають основне компенсоване хронічне захворювання печінки або стабільний компенсований цироз.1

Основними причинами гострої печінкової недостатності є інфекції (в основному гострий вірусний гепатит), токсини або лікарські засоби (особливо ацетамінофен); подальшими причинами є серцево-судинна недостатність та порушення обміну речовин.1

Prometheus® підтримувальна терапія печінки застосовується за різними показаннями при гострій та гостро-хронічній недостатності печінки під час очікування пацієнтами трансплантації або відновлення функції печінки.2,3 

Гепаторенальний синдром

У пацієнтів з цирозом печінки розвивається прогресуюча дисфункція кровообігу, що може спричинити затримку ниркової рідини, асцит та дилюційну гіпонатріємію і, нарешті, призведе до гепаторенального синдрому (ГРС).

ГРС II типу характеризується повільно прогресуючою нирковою недостатністю та рефракторним асцитом, тоді як ГРС I типу - це гострий стан, що характеризується швидко прогресуючою, функціональною нирковою недостатністю. ГРС I типу , як правило, запускається подією, що прискорює процес, і пов’язаний з поліорганним та багатосистемним збоєм.4,5

Печінкова енцефалопатія

Гостра печінкова енцефалопатія - це нервово-психічний синдром, який часто асоціюється з фулмінантним гепатитом. Важка печінкова недостатність може призвести до перевантаження крові пацієнта токсинами. Більшість цих токсичних речовин зв'язані з альбуміном. Як відомо, вони відіграють ключову роль у патофізіології важливих ускладнень печінкової недостатності, наприклад у печінковій енцефалопатії.6,7

Рефракційний холестатичний свербіж

Сверб - це ускладнення холестазу, яке може бути симптомом різних захворювань печінки. Холестаз може розвинутися у пацієнтів з обструкцією жовчних проток, розрідженням жовчних проток або гепатоцелюлярним ураженням.8,9

Інші показання

На додаток до вищезазначених показань, екстракорпоральна підтримка печінки може потенційно застосовуватися для лікування наступних захворювань:  

  • Первинна дисфункція або відсутність функції трансплантата після ортотопічної трансплантації печінки2,3
  • Функціональна недостатність печінки після часткової резекції2,3
  • Первинний склерозуючий холангіт7
  • Хвороба Вілсона10

та інші

Супутні продукти

1. Rademacher S, Oppert M et al. (Радемахер С., Опперт М. та ін.) Artificial extracorporeal liver support therapy in patients with severe liver failure (Штучна екстракорпоральна підтримувальна терапія печінки у пацієнтів з вираженою печінковою недостатністю). Expert Review of Gastroenterology & Hepatology (Експертний огляд гастроентерології та гепатології) 2011; 5(5): 591-99.

2. Grodzicki M, Kotulski M et al. (Гродзіцький М., Котульський М. та ін.) Results of treatment of acute liver failure patients with the use of the Prometheus FPSA System (Результати лікування хворих на гостру печінкову недостатність із застосуванням системи Prometheus FPSA). Transplantation Proceedings (Процедури з трансплантації) 2009; 41: 3079-81.

3. Evenepoel P, Laleman W et al. (Евенпоел П., Лалеман В. та ін.) Prometheus versus Molecular Adsorbents Recirculating System (Prometheus у порівнянні з рециркуляційною системою молекулярних адсорбентів): Comparison of efficiency in two different liver detoxification devices (Порівняння ефективності двох різних пристроїв для детоксикації печінки). Artificial Organs (Штучні органи) 2006; 30(4): 276-84.

4. Arroyo V et al. (Арройо В. та ін.) Management of hepatorenal syndrome in patients with cirrhosis (Лікування гепаторенального синдрому у хворих на цироз). Nature Review, Nephrology (Журнал «Nature Review, Nephrology») 7:517-526, 2011.

5. Kribben А et al. (Кріббен А. та ін.) Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure (Вплив фракціонованого розділення плазми та адсорбції на виживання у пацієнтів із гострою хронічною недостатністю печінки). Gastroenterology (Журнал «Гастроентерологія») 142 (4):782-789, 2012.

6. Rifai K. Prometheus - a new extracorporeal system for the treatnment of liver failure (Рифай К. Prometheus - нова екстракорпоральна система лікування печінкової недостатності). In (В): Hepatic encephalopaty and nitrogen metabolism, edited by D Häusinger, et al. (Печінкова енцефалопатія та метаболізм азоту за редакцією Д. Хойзінгера та ін.) Berlin:Springer (Берлін: Спрінгер), 2006, p. 532-538.

7. Jung O et al. (Юнг О. та ін.) Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System (Довгострокове подолання гострої хронічної недостатності печінки до успішної трансплантації з екстракорпоральною системою підтримки печінки). Zeitschrift für Gastroenterologie (Газета з гастроентерології) 45:21-24, 2007.

8. Rifai K et al. (Ріфай К. та ін.) Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®) (Лікування важкого рефрактерного свербежу з фракціонованим розділенням і адсорбцією плазми (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology (Скандинавський журнал гастроентерології) 41:1212-1217, 2006.

9. Ołdakowska-Jedynak U, et al. (Олдаковска-Єдинак У. та ін.) Treatment of pruritus with Prometheus dialysis and absorption system in a patient with benign recurrent intrahepatic cholestasis (Лікування свербежу за допомогою системи діалізу та системи абсорбції Prometheus у пацієнта з доброякісним рецидивуючим внутрішньопечінковим холестазом). Hepatology Research (Гепатологічні дослідження) 44 (10):E304-E308, 2014.

10. Aagaard N K et al. (Аагаард Н.К. та ін.) A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson's Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus System (15-річна дівчинка з важкою гемолітичною кризою Вілсона відновилася без пересадки після процедури циркуляції із використанням системи Prometheus). Blood Purification (Очищення крові) 28:102-107, 2009.