Печінка та гепатологія

Гепатологічні клінічні показання

Печінкові показання

Використання методів терапевтичного аферезу в терапії підтримки печінки є важливим для усунення нерозчинних токсинів з кровотоку. При використанні додатково до процедур діалізу, які видаляють розчинні патогени, потреби пацієнта можуть бути всебічно задоволені.

Існує дві основні категорії печінкової недостатності: гостра та гостра хронічна. Гостра печінкова недостатність - це синдром, при якому у пацієнта без наявного захворювання печінки відбувається порушення та швидка втрата функції печінки. На відміну від цього, гостра хронічна недостатність печінки визначається як гостре погіршення функції печінки у пацієнтів, які, як відомо, мають основне компенсоване хронічне захворювання печінки або стабільний компенсований цироз.1

Супутні продукти

1. Rademacher S, Oppert M et al. (Радемахер С., Опперт М. та ін.) Artificial extracorporeal liver support therapy in patients with severe liver failure (Штучна екстракорпоральна підтримувальна терапія печінки у пацієнтів з вираженою печінковою недостатністю). Expert Review of Gastroenterology & Hepatology (Експертний огляд гастроентерології та гепатології) 2011; 5(5): 591-99.
2. Grodzicki M, Kotulski M et al. (Гродзіцький М., Котульський М. та ін.) Results of treatment of acute liver failure patients with the use of the Prometheus FPSA System (Результати лікування хворих на гостру печінкову недостатність із застосуванням системи Prometheus FPSA). Transplantation Proceedings (Процедури з трансплантації) 2009; 41: 3079-81.
3. Evenepoel P, Laleman W et al. (Евенпоел П., Лалеман В. та ін.) Prometheus versus Molecular Adsorbents Recirculating System (Prometheus у порівнянні з рециркуляційною системою молекулярних адсорбентів): Comparison of efficiency in two different liver detoxification devices (Порівняння ефективності двох різних пристроїв для детоксикації печінки). Artificial Organs (Штучні органи) 2006; 30(4): 276-84.
4. Arroyo V et al. (Арройо В. та ін.) Management of hepatorenal syndrome in patients with cirrhosis (Лікування гепаторенального синдрому у хворих на цироз). Nature Review, Nephrology (Журнал «Nature Review, Nephrology») 7:517-526, 2011.
5. Kribben А et al. (Кріббен А. та ін.) Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients with Acute-On-Chronic Liver Failure (Вплив фракціонованого розділення плазми та адсорбції на виживання у пацієнтів із гострою хронічною недостатністю печінки). Gastroenterology (Журнал «Гастроентерологія») 142 (4):782-789, 2012.
6. Rifai K. Prometheus - a new extracorporeal system for the treatnment of liver failure (Рифай К. Prometheus - нова екстракорпоральна система лікування печінкової недостатності). In (В): Hepatic encephalopaty and nitrogen metabolism, edited by D Häusinger, et al. (Печінкова енцефалопатія та метаболізм азоту за редакцією Д. Хойзінгера та ін.) Berlin:Springer (Берлін: Спрінгер), 2006, p. 532-538.
7. Jung O et al. (Юнг О. та ін.) Long-Term Bridging of Acute on Chronic Liver Failure to Successful transplantation with an Extracorporeal Liver Support System (Довгострокове подолання гострої хронічної недостатності печінки до успішної трансплантації з екстракорпоральною системою підтримки печінки). Zeitschrift für Gastroenterologie (Газета з гастроентерології) 45:21-24, 2007.
8. Rifai K et al. (Ріфай К. та ін.) Treatment of severe refractory pruritus with fractionated plasma separation and adsorption (Prometheus®) (Лікування важкого рефрактерного свербежу з фракціонованим розділенням і адсорбцією плазми (Prometheus®). Scandinavian Journal of Gastroenterology (Скандинавський журнал гастроентерології) 41:1212-1217, 2006.
9. Ołdakowska-Jedynak U, et al. (Олдаковска-Єдинак У. та ін.) Treatment of pruritus with Prometheus dialysis and absorption system in a patient with benign recurrent intrahepatic cholestasis (Лікування свербежу за допомогою системи діалізу та системи абсорбції Prometheus у пацієнта з доброякісним рецидивуючим внутрішньопечінковим холестазом). Hepatology Research (Гепатологічні дослідження) 44 (10):E304-E308, 2014.
10. Aagaard N K et al. (Аагаард Н.К. та ін.) A 15 Year-Old Girl with Severe Hemolytic Wilson's Crisis Recovered without Transplantation after Circulation with the Prometheus System (15-річна дівчинка з важкою гемолітичною кризою Вілсона відновилася без пересадки після процедури циркуляції із використанням системи Prometheus). Blood Purification (Очищення крові) 28:102-107, 2009.